SZW cijfer app

Over dit project

SZW in cijfers
Voor SZW zijn goede cijfers essentieel. Met behulp van cijfers kunnen we een goede analyse maken of we op de juiste weg zitten met ons beleid. Ook voor het maken van nieuw beleid helpen cijfers en trends ons om keuzes te kunnen maken. Hierbij is het van belang dat de cijfers betrouwbaar en eenduidig zijn. De SZW cijfer app geeft een transparant beeld op basis van intern verzamelde gegevens en open data uit verschillende bronnen zoals het CBS, het UWV, de SVB en de Belastingdienst.
Neem contact op voor meer informatie