Noordzeeatlas Rijkswaterstaat

Over dit project

Voor Rijkswaterstaat ontwikkelde 2CoolMonkeys de Noordzeeatlas app. Deze wordt traditioneel door Rijkswaterstaat gepubliceerd in een papieren uitgave. In 2012 heeft Rijkswaterstaat echter besloten dat er ook een app moest komen van de Noordzee atlas. 2CoolMonkeys heeft vervolgens de opdracht aangenomen en ontwikkelde de app voor de iPhone, iPad, Android phone en Android tablet. De app biedt een schat aan infomatie over de Noordzee. Wist u bijvoorbeld dat er in de Noordzee circa 3000 scheepswrakken liggen?