ROBIN in het Financieele Dagblad

Het ROBIN Open Data Platform is de oplossing

In het Financiële Dagblad is een artikel verschenen over het Open Data Platform ROBIN. Het Dagblad stelt op pagina 9 dat de open data in Nederland lastig te implementeren is voor app-developers en dat het ROBIN platform hierin een barrière wegneemt.

Artikel van 18 juli Financieel DagbladDevelopers die goed zoeken ontdekken dat er al veel open data beschikbaar is. De data wordt echter vaak aangeboden via ingewikkelde webservices of als ontoegankelijk “ruw” databestand. Veel open data blijft nu ongebruikt liggen door de beperkte toegankelijkheid van veel bestanden. Wat veel organisaties zich dus vaak niet realiseren is dat het gepubliceerde bestand niet direct geschikt is voor de implementatie in een app.

Via het Open Data Platform ROBIN wordt data direct gepubliceerd in een formaat wat direct te implementeren is. Door deze drempel voor ontwikkelaars weg te nemen wil ROBIN het gebruik van Open Data in apps stimuleren. Overheden verhogen de kans dat de door hun gepubliceerde data wordt toegepast en ontwikkelaars kunnen aan de gang met handige toepassingen voor het oplossen maatschappelijke vraagstukken.Klik hier en lees meer over ROBIN

Concrete toepassing met ROBIN open data

Rijksopenheid.nl
Voor het ministerie van VWS en SZW is het opendata portaal rijksopenheid.nl gepubliceerd. Via het ROBIN open data platform wordt de open data beheerd. Het portaal maakt data van alle ministeries toegankelijk voor ontwikkelaars. Zij kunnen de data in de juiste context bekijken en beoordelen om deze vervolgens te downloaden in verschillende formaten. Check het Rijksopenheid portaal

SmartCity app NL gemeente
Iedere gemeente in Nederland heeft in de SmartCity app een eigen pagina met SmartCity data. De app zit vol met open data en spreekt een community van ontwikkelaars aan. Gemeentes kunnen een pagina gebruiken om hun data op te publiceren. Check de Smartcity app voor jouw gemeente

Vaarwateren.nl Rijkswaterstaat data is een mooi voorbeeld van een open data app
De Vaarwateren app van Rijkswaterstaat geeft informatie over de knooppunten, routes, bruggen en sluizen op de Nederlandse vaarwegen. Tevens is het mogelijk om een vaarroute van A naar B te plannen of de actuele stremmingen op de route te checken. Ook Minister Schultz, Minister van Infrastructuur en Milieu, is enthousiast! Check vaarwateren.nl